Locaties

Shop: Magus Games, Grotestraat 57, 6181 NT Meers (Elsloo). 

MFC: Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkensstraat 1, 6171 NR Stein. Tijdelijk maximaal 30 deelnemers.

Agenda

Evenementen zullen hervat worden, als de Covid-19 richtlijnen dit toelaten.