"Bring A Friend" Actie

Nieuw in 2019 is onze “Bring-a-Friend” actie. Neem een nieuwe speler mee, maak deze enthousiast en laat daardoor de community groeien. Hiermee kun je maandelijks winkeltegoed verdienen. 

Een nieuwe speler meebrengen levert € 1,- winkeltegoed op. 
Komt deze speler de week erna weer mee spelen, dan krijg je € 1,- extra tegoed.
Komt deze speler ook voor de tweede keer terug, dan krijg je nogmaals € 1,- tegoed.
Zo kun je voor het introduceren van een nieuwe speler tot € 3,- winkeltegoed verdienen 

Maar zoals bij elke actie zijn hier een aantal voorwaarden aan gekoppeld: 

- Deze actie is alleen van toepassing bij deelname aan een evenement, waarbij zowel de speler als degene die hij/zij meeneemt, de voor dat evenement geldende entreegelden betalen;

- Onder nieuwe speler wordt verstaan: een persoon die voor het eerst aan een Magus Games evenement mee doet;

- Voor elke nieuwe speler kan maar één persoon tegoed verdienen, met een maximum van € 3,- tegoed per nieuwe speler; 

- Elke speler kan per kalendermaand maximaal € 9,- tegoed verdienen. Dit winkeltegoed is de rest van de lopende kalendermaand geldig. Op de eerste van elke maand vervallen eventuele resterende tegoeden uit deze actie. Winkeltegoed kan niet ingewisseld worden voor contanten. Zorg dus dat je jouw winkeltegoed voor het einde van de kalendermaand hebt ingewisseld;

- Magus Games heeft het recht om de voorwaarden van deze actie op enig moment aan te passen, uit te breiden, of deze actie te beëindigen. Dit wordt bekend gemaakt middels publicatie op deze website. 

Neem vrienden mee, maak samen plezier, zorg er samen met ons voor dat onze community nóg groter en gezelliger wordt!